Kim jesteśmy

Główną domeną naszej działalności są usługi projektowe i wycena nieruchomości zabudowanych oraz niezabudowanych o różnym przeznaczeniu.
Posiadamy uprawnienia budowlane w zakresie szacowania nieruchomości nr 1569 nadane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa wydane dnia 29 września 1995r.,a także uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Taki zakres uprawnień pozwolił nam elastycznie dostosować się do wymagań rynku budowlanego. Prowadzimy również doradztwo prawne w zakresie nieruchomości oraz w zakresie prawa budowlanego.Gwarancją jakości naszych usług jest fakt, iż każda nasza wycena sporządzana jest zgodnie z przepisami prawa i standardami zawodowymi oraz poprzedzona jest wnikliwą analizą rynku, dokumentacji i osobistymi oględzinami.
Zapraszamy do współpracy.

Opracowujemy indywidualne projekty budynków

Mieszkalnych

domy: jednorodzinne
bliźniacze
szeregowe
dwupokoleniowe na wąskie działki wielorodzinne: wielokondygnacyjne
szeregowe

Usługowych

sklepy
hotele
pensjonaty
gospodarstwa agroturystyczne
domy weselne

Gospodarczych

garaże
hale magazynowe
wiaty
chlewnie, obory, stajnie, tuczarnie